اخذ تائیدات دادگستری و خارجه

ترجمه های رسمی در حالت کلی به دو صورت انجام میگیرند:

 

1. ترجمه های رسمی با مهر مترجم رسمی

2. ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی بهمراه تاییدات قوه قضاییه و وزارت امور خارجه

 

بسته به مرجعی که ترجمه به آن ارائه میگردد، متقاضیان محترم می توانند ترجمه رسمی مدارک مورد نیاز خود را بصورت مهر مترجم یا بهمراه تاییدات مذکور در هر تعداد نسخه ای که مایل باشند، درخواست نمایند.

 

کارشناسان دفتر ترجمه رسمی افرا-841 آماده پاسخگویی به تمامی سوالات متقاضیان ارجمند و ارائه مشاوره از طریق تلفن و شبکه های اجتماعی می باشند. 

تماس با ما