ترجمه شفاهی و همزمان

ترجمه رسمی شفاهی رسمی و غیررسمی

قانون راجع به اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

مصوب 20/3/1316 با اطلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1- هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند، اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.

 

طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، تنظیم هرگونه سند رسمی در کشور ایران که یکی از طرفین آن ملیتی غیر ایرانی داشته باشد بایستی در حضور و با کمک مترجم رسمی قوه قضاییه انجام پذیرد. از جمله اسنادی که عمدتا در دفاتر اسناد با حضور مترجم رسمی تنظیم می شود می توان به وکالتنامه، گواهی امضاء، سند ازدواج و ... اشاره نمود.

 

دفتر ترجمه رسمی افرا-841 مفتخر است که خدمات ترجمه شفاهی رسمی در دفاتر اسناد رسمی را با تیم ترجمه خود متشکل از مترجمین دارای مدرک دکترای ترجمه با مطلوب ترین کیفیت ارائه می نماید. 

 

اعزام مترجم رسمی مجرب برای ترجمه شفاهی در کنفرانس ها، جلسات کاری و ملاقات ها از جمله دیگر خدماتی است که دفتر ترجمه رسمی افرا-841 به تقاضیان گرامی ارائه می دهد.

 

سالها تجربه در زمینه خدمات ترجمه شفاهی در همکاری با شرکت ها و موسسات معتبر، دفتر ترجمه رسمی افرا-841 را به یکی از تخصصی ترین مجموعه های ترجمه در این زمینه بدل نموده است. 

 

برای هماهنگی و مشاوره رایگان در زمینه ترجمه شفاهی کافیست با ما تماس بگیرید.