ترجمه رسمی

از قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب 1310/12/26 کمیسیون قوانین عدلیه

ماده 61- هرگاه طرفین دعوی یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند، اظهارات آنها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.

ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

 

قانون راجع به اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی

مصوب 1316/03/20 با اطلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1- هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند، اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.

ماده 2- ترجمه اسناد ذیل باید از طرف منرجم رسمی یا ماموران سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد:

الف- اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبان های غیرفارسی تنظیم شده و در یکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.

ب- اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.

 

بر این اساس ترجمه رسمی اسناد و مدارک توسط مترجم رسمی روی برگه های مخصوص قوه قضاییه با مهر و امضای مترجم انجام میگیرد.

بطور کلی اسناد و مدارکی که بصورت رسمی ترجمه می شوند در یکی از گروه های زیر قرار میگیرند:  

  • مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی و ...)
  • مدارک تحصیلی (دانشنامه ریز نمرات و ...)
  • مدارک مالکیتی (سند ملک، سند خودرو و...)
  • مدارک صادره توسط دفاتر اسناد رسمی (وکالتنامه، اقرارنامه و ...)
  • مدارک شرکتی (اساسنامه، آگهی تاسیس و ...)
  • مدارک حقوقی و احکام دادگاه ها (حکم دادگاه، گواهی حصر وراثت و ... )
  • مدارک مربوط به سوابق پزشکی و درمانی
  • مدارک مربوط به اشتغال به کار (گواهی اشتغال به کار، لیست/دفترچه بیمه و..)
  • مدارک مربوط به گواهی های شرکت در دوره ها، مسابقات، لوح های تقدیر و...

 

توجه: اسناد و مدارک برای ترجمه رسمی بایستی واجد ویژگی های خاصی باشند، بدین معنا که هر مدرکی قابلیت ترجمه شدن بصورت رسمی را دارا نمی باشد. بعنوان مثال احکام دادگاه ها برای ترجمه شدن بصورت رسمی بایستی از قاضی صادرکننده حکم تاییدیه بلامانع بودن ترجمه را دارا باشند. (تماس با ما)

 

ترجمه های رسمی در حالت کلی به دو صورت انجام میگیرند:

1. ترجمه های رسمی با مهر مترجم رسمی

2. ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی بهمراه تاییدات قوه قضاییه و وزارت امور خارجه

بسته به مرجعی که ترجمه به آن ارائه میگردد، متقاضیان محترم می توانند ترجمه رسمی مدارک مورد نیاز خود را بصورت مهر مترجم یا بهمراه تاییدات مذکور در هر تعداد نسخه ای که مایل باشند، درخواست نمایند.

 

کارشناسان دفتر ترجمه رسمی افرا-841 آماده پاسخگویی به تمامی سوالات متقاضیان ارجمند و ارائه مشاوره از طریق تلفن و شبکه های اجتماعی می باشند. 

تماس با ما