تعرفه ها/نرخنامه

تعرفه های ترجمه رسمی

نرخنامه مصوب کانون مترجمان رسمی قوه قضائیه 

لینک لیست هزینه های ترجمه از سایت کانون مترجمان رسمی ایران

در صورت داشتن هرگونه سوال با مشاورین و یا مدیریت دفتر ترجمه رسمی افرا -841 تماس حاصل نمایید.

شماره ثابت: 77453088

شماره همراه: 09127503714